• ใช้สเตนซิล (ลายฉลุ) เพื่อสร้างรูปร่างหรือลวดลายด้วยน้ำตาลไอซิ่ง ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมและทำสเตนซิลของตัวเอง เป็นกิจกรรมวันหยุดที่สนุกสนาน