ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

Sanitarium ยอมรับและเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล นโยบายนี้กำหนดวิธีที่เราจะใช้จัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลียและกฎหมายความเป็นส่วนตัว